Skip to content

Medicortex Finland Oyj:n First North Growth Market Finland -Listautumisanti 13.6.-27.6.2022

Tiivistelmä

Medicortex Finland Oyj (“Medicortex” tai “Yhtiö”) järjestää First North -listautumisannin 13.6.—27.6.2022. Yhtiö pyrkii keräämään noin 3 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla listautumisannissa enintään 6.000.000 listautumisannin osaketta merkittäväksi 0,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Listautumisannista saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Medicortexin tuotekehitykseen ja Medicortexin strategian toteuttamiseen.

Medicortex Finland Oyj on aivovammadiagnostiikan kehittämiseen erikoistuva suomalainen bioteknologiayritys. Yhtiö kehittää diagnostista testiä tapaturmaisen aivovamman havaitsemiseen ja lääkemolekyylejä sen hoitamiseen.

Tältä sivulta löydät lisää tietoa annista. Tutustu huolellisesti Yhtiön listautumisannin yhteydessä laatimaan ja Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Medicortex lyhyesti

Medicortex on vuonna 2014 Turussa perustettu bioteknologiayritys. Yhtiö kehittää diagnostista testiä tapaturmaisen aivovamman havaitsemiseen ja lääkemolekyylejä sen hoitamiseen. Aivovamma on vakava tila yksilölle, ja vammojen aiheuttamat rasitteet yhteiskunnalle ovat merkittävät. Medicortex haluaa olla eturintamassa ratkaisujen kehittämisessä tähän kasvavaan haasteeseen.

Tapaturmainen aivovamma mielletään ”hiljaiseksi epidemiaksi” huolimatta sen, etenkin lievän muodon (aivotärähdys), melko suuresta ilmaantuvuudesta. Asian tiedostamattomuuteen myötävaikuttaa tehokkaiden havaitsemismenetelmien puute. Yhtiön näkemyksen mukaan uusille diagnostisille testeille kasvava tarve ja potentiaalinen asiakaskunta on laaja.

Medicortexin kehitteillä oleva uudenlaisiin biomerkkiaineisiin perustuva pikatesti on innovatiivinen ja monin patenttihakemuksin suojattu. Medicortex on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia innovaatiolleen sekä tutkimusrahoitusta merkittäviltä rahoittajilta, kuten Yhdysvaltain puolustusministeriön lääketieteellisen tutkimuksen rahastolta.

Tietoa listautumisannista

Medicortex Finland Oyj (“Medicortex” tai “Yhtiö”) järjestää listautumisannin, jossa tarjotaan alustavasti merkittäväksi enintään 6.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Listautumisannin yhteydessä Yhtiön hallitus voi päättää lisätä Listautumisannin Osakkeiden määrää enintään 2.000.000 uudella osakkeella mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Mikäli lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 8.000.000 uutta osaketta.

Listautumisanti koostuu seuraavista anneista:

(i) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella (”Instituutioanti”); ja

(ii) yleisöannista yksityishenkiloille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”Yleisöanti”).

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 4.800.000 listautumisannin osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.200.000 listautumisannin osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää listautumisannin osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä erityisten ehtojen mukaisesti.

Osakkeita tarjotaan 0,50 euron hintaan osaketta kohti. Yleisöannissa vähimmäismerkintä on 1.000 osaketta, ja enimmäismerkintä 199.999 osaketta.

Listautumisannilla Yhtiö pyrkii keräämään noin 3 miljoonan euron bruttovarat. Lisäosake-erän liikkeellelaskun tapahtuessa noin 4 miljoonan euron bruttovarat.

Listautumisannin syyt ja varojen käyttö

Listautumisannin ja Yhtiön First Northiin listautumisen tavoitteena on edistää Medicortexin taloudellisia mahdollisuuksia kehittää aivovammojen havaitsemiseen tarkoitettujen diagnostisten tuotteiden kehitystä. Sen lisäksi Listautumisannin tarkoituksena on laajentaa Yhtiön omistuspohjaa ja tarjota uusille ja vanhoille osakkeenomistajille mahdollisuus käydä kauppaa Medicortexin osakkeilla sekä parantaa Medicortexin osakkeiden käytettävyyttä maksuvälineenä mahdollisissa strategisissa yrityskaupoissa. Listautumisannista saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Medicortexin biomerkkiaineeseen liittyvän toimintasuunnitelman rahoittamiseksi.

Listautumisannista saatavat nettovarat mahdollistaisivat Yhtiön arvion mukaan diagnostisen testin kehittämisen prototyypin kliinisen testauksen loppuun asti siten, että seuraavassa vaiheessa voitaisiin edetä viranomaishyväksynnän hakemiseen. Yhtiö voi harkintansa mukaan käyttää osan tuotoista lääkekehityshankkeen ja muiden esitteessä mainittujen hankkeiden valmisteluun ja aloittamiseen sekä patentoinnin kustannuksiin, kuitenkaan vaarantamatta Yhtiön tämänhetkistä päätavoitetta eli biomerkkiaineeseen perustuvan aivovammatestin kehittämistä.

Medicortexin vahvuudet sijoituskohteena

Medicortexin johdon näkemyksen mukaan Yhtiöllä on useita vahvuuksia:

  • Tuote, jota Medicortex kehittää, perustuu patentoituun teknologiaan ja yhtiön liikesalaisuuksiin, jotka Medicortexin arvion mukaan tekevät tuotteesta ainutlaatuisen verrattuna nykyiseen kilpailutilanteeseen ja saatavilla oleviin teknologioihin.
  • Uusi biomerkkiaine ja siihen liittyvä teknologia on suojattu useilla patenttihakemuksilla, joista osa on jo edennyt myönnetyksi patentiksi asti.
  • Uudelle, tehokkaalle aivovamman diagnostiselle testille on Yhtiön näkemyksen mukaan suuri kysyntä.
  • Yhtiön johto on todennut, että aivovammadiagnostiikan markkinat ovat suuret ja potentiaalinen asiakaskunta laaja. Medicortex on kerännyt paljon kiinnostusta.

Medicortexin henkilökunnalla on monenlaista osaamista olennaisista osa-alueista. Yhtiön johdossa ja hallituksessa on kokeneita johtajia, joilla on kokemusta farmaseuttiselta ja bioteknilliseltä alalta, lääkekehityksestä, sekä GMP-tuotannosta ja valmistuksesta. Lisäksi Medicortexilla on asiantunteva Tieteellis-kliininen neuvosto.

Toimitusjohtajalta

“Medicortex on erinomainen bioteknologian alan yritys. Haluamme olla etulinjassa kukistamassa maailmanlaajuista ongelmaa kehittämällä tapaturmaisen aivovamman diagnostiikkaa. Olemme onnistuneet siirtymään ideasta kliiniseen tutkimusvaiheeseen – mikä on merkittävä edistysaskel! Olemme suorittaneet kolme erilaista kliinistä tutkimusta, jotka ovat osoittaneet tutkimamme biomerkkiaineen mahdollisuuden aivovaurion diagnostiikassa.

Meillä on kokenut johto ja erittäin ammattitai­toinen tiimi. Tämän lisäksi johdon tukena on monialainen neuvonantajaryhmä. Olemme saaneet tutkimusrahoitusta mm. Yhdysval­tain puolustusministeriöltä, Business Fin­landilta, EU:lta ja ELY-keskukselta, sekä pääomarahoitusta 246:lta sijoittajalta. Olemme hakeneet patentteja ja useita pa­tentteja on myönnetty. Uskomme, että Medicortex on täynnä potentiaalia, ja se on maailmalla huomioitu monin tunnustuksin – syystäkin.”

Adrian Harel

Adrian Harel
Toimitusjohtaja, Medicortex Finland Oyj

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa13.6.2022 klo 9.30
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan20.6.2022 klo 16.30
Listautumisannin merkintäaika päättyy (huom. merkintäaika voidaan keskeyttää jo 20.6.2022 klo 16.30)27.6.2022 klo 16.30
Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan (arviolta)28.6.2022
Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin osalta (arviolta)29.6.2022
Kaupankäynti First North -markkinapaikalla alkaa (arviolta)4.7.2022

Merkintäpaikka

Merkintäpaikkana toimii Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/medicortex.

  • Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta.
  • Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.
  • Erikseen sovittaessa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet:

Lehdistötiedotteet:

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä lukemaan Finanssivalvonnan hyväksymä esite ennen sijoituspäätöstä ymmärtääkseen sijoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä koskevaa hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden hyväksyntänä. Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön verkkosivustolla sijoittajat.medicortex.fi (tämä sivu) sekä Nordnetin verkkosivuilla.